Ciekawe miejsca w Nowosielcach Kozickich

Historyczne budynki i ważne miejsca we wsi:
Fot. 1.
Kościół rzymsko-katolicki p.w. Św. Jerzego i Św. Tekli z 1743 roku, ufundowany przez ówczesnych właścicieli wsi – Jerzego Czeczel Nowosieleckiego i jego żonę Cecylię z Zapłatyńskich. Wewnątrz oryginalne wyposażenie z początku XVIII wieku. Dzwonnica z XVIII wieku – odrestaurowana oraz zabytkowy cmentarz m.in. z Kaplicą Grobową Michała z Leszna Leszczyńskiego z początku XIX wieku. Fot. Zdjęcie kościoła z lat 50. przekazała Antonina Rużyła. Budynek plebani z końca XIX wieku fot.1 Budynek plebani z końca XIX wieku fot.1 Fot. 2.
Budynek plebani z końca XIX wieku. Wybudowany z inicjatywy ks. Wincentego Jaronia, który pracował w parafii Nowosielce Kozickie w latach 1886-1901. Fot. Joanna Borkowska. Cmentarz parafialny z przełomu XIX i XX wieku Fot. 3.
Cmentarz parafialny z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1919 roku. Fot. Joanna Borkowska. Budynek dawnej szkoły powszechnej Fot. 4.
Budynek dawnej szkoły powszechnej, wybudowany w latach 1914-1917 wg projektu architekta prof. dr J.S.Zubrzyckiego. Szkoła powszechna prowadzona od 1917 roku do lat 70-ych. Zdjęcie budynku z okresu przedwojennego przekazało Archiwum Sióstr Służebniczek NMP ze Starej Wsi. Dwór w Nowosielcach Kozickich Fot. 5.
Park podworski, a w nim stare okazy drzew. Do 1939 roku istniał tu drewniany dwór wraz z dużym folwarkiem. Ostatnim właścicielem dworu była rodzina Wittlinów ze Lwowa. Rys. Czesław Borsuk. Cerkwisko Fotografia Cerkwi Fot. 6.
Cerkwisko. Stała tu drewniana cerkiew greko-katolicka pod wezwaniem Soboru Przeczystej Bogurodzicy, wybudowana w 1914 roku na miejscu dawnej cerkwi pod wezwaniem ucieczki Matki Bożej do Egiptu. W 1978 r. rozebrana i przeniesiona do sąsiedniej wsi – do Jureczkowej. Zdjęcie cerkwi z 1914 roku przekazała Małgorzata Kamińska. Rysunek wartowniczki Fot. 7.
Przy krzyżówce, vis a vis budynku szkoły stała wartowniczka, pełniąca funkcję schronienia dla straży nocnych we wsi. Rys. Czesław Borsuk. Świetlica wiejska Fot. 8.
Świetlica wiejska, wybudowana w I połowie XX wieku. Stan na 2010 rok. W świetlicy można obejrzeć makietę zabudowy centrum wsi z I połowy XX wieku (próba rekonstrukcji). Fot. Monika Kaczmaryk Krzyż Jubileuszu Odkupienia Ludzkości Fot. 9.
Drewniany Krzyż z 1933 roku na pamiątkę 1900 Jubileuszu Odkupienia Ludzkości. Fot. Joanna Borkowska Krzyż metalowy Fot. 10.
Krzyż metalowy, postawiony w miejscu drewnianego, na dawnym placu dworskim. Fot. Joanna Borkowska Drewniany Krzyż Fot.11.
Drewniany Krzyż postawiony w miejscu przedwojennej, drewnianej kapliczki. Fot. Joanna Borkowska