PARAFIA


O PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NOWOSIELCE KOZICKIE
- WOJTKOWA P.W. ŚW. JERZEGO I ŚW. TEKLI.


Parafia rzymsko-katolicka p.w. ś.ś. Jerzego i Tekli w Nowosielcach Kozickich należy do dekanatu Ustrzyki Dolne, w archidiecezji przemyskiej. Nasza parafia należy do jednych ze starszych parafii bieszczadzkich. Powstała na początku XVIII wieku, ale jest wielce prawdopodobne, że istniała tu znacznie wcześniej, gdyż pierwotny kościół wybudowano w 1442 roku. W początkach swego istnienia sąsiadowała z parafią Jasień. Przed II wojną światową do kościoła w Nowosielcach Kozickich uczęszczali mieszkańcy z odległej Roztoki, Grąziowej, Jureczkowej, Trzciańca, Krzywego, Wojtkowej, Netrepki, Wojtkówki oraz Ropienki.

Po II wojnie światowej, grekokatolicy byli prześladowani, a cerkwie zamieniane na magazyny. Np. w cerkwi w Wojtkowej utworzono magazyn nawozów sztucznych dla rolnictwa. Później zaczęto władzom komunistycznym odbierać te świątynie (magazyny) i adoptować z powrotem do kultu. Dlatego dzisiaj na terytorium naszej parafii są trzy świątynie: dwie dawne cerkwie greko-katolickie adoptowane na kościoły rzymsko-katolickie: w Wojtkowej i w Jureczkowej oraz kościół parafialny w Nowosielcach Kozickich.

W parafii jest 950 mieszkańców.

Kościół w Nowosielcach Kozickich p.w. ś.ś. Jerzego i Tekli

Kościół wybudowany został w 1743 roku, w miejscu dawnego kościoła z 1442 roku. Ufundowany przez właścicieli ziemskich – Jerzego Czeczel Nowosieleckiego i jego żonę Cecylię z Zapłatyńskich. Poświęcony został w 1745 przez biskupa przemyskiego – Hieronima Wacława Sierakowskiego. Był jednym z nielicznych rzymskokatolickich kościołów na tym terenie. Należał do 3 zabytkowych, drewnianych kościołów na obszarach Pogórza Przemyskiego i Bieszczad.

W ołtarzu głównym naszego kościoła znajdują się relikwie św. Benedykta i św. Justyny (fragmenty kości). Budynek kościoła nawiązuje do budowli średniowiecznych. Kościół nasz jest chroniony prawnie (wpis do rejestru zabytków z 1972 roku). Mimo XVIII – wiecznego pochodzenia ma rozwiązania konstrukcyjne charakterystyczne dla budowli średniowiecznych. Były one bardziej widoczne przed ostatnim remontem w 1993 roku.

Kościół ten był gruntownie remontowany w latach 1952-54, 1972 i 1993. Otoczony jest cmentarzem, na którym znajduje się dzwonnica, kaplica grobowa i nagrobki. Orientowany, drewniany, na podmurowaniu kamiennym, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Prezbiterium w rzucie prostokąta, zamknięte, trójboczne, z zakrystią od północy. Nawa równej szerokości z prezbiterium z kruchtą od zachodu. Sklepienie segmentowe wspólne dla prezbiterium i nawy. Nawa z zaskrzypieniami wsparta na czterech słupach. Na belce tęczowej rzeźby Grupy Pasji, późnobarokowe, z około połowy XVIII wieku. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Zewnętrzne podmurowanie osłonięte fartuchem. Okna zamknięte łukiem segmentowym. Dach pokryty blachą (pierwotnie gont), zakończony wieżyczką (pierwotnie kopułą) z sygnaturką z 1972-73 r.

W latach 2012-2014 przeprowadzono konserwację techniczną i estetyczną zachowanego, oryginalnego wyposażenia kościoła z początku XVIII wieku – ołtarza głównego Matki Bożej Nowosieleckiej, ołtarzy bocznych, rzeźb na belce tęczowej, ambony, pokrywy chrzcielnicy oraz kilku obrazów, będących na wyposażeniu kościoła. Przywrócono wyposażeniu pierwotny wygląd, tzn. taki, jaki zaplanowali mu fundatorzy: Jerzy Nowosielecki i Cecylia z Zapłatyńskich. Wykonawcą prac był mgr Adam Pragłowski, artysta plastyk z pracowni w Leżajsku. Prace konserwatorskie przebiegały na podstawie programu prac konserwatorskich, zaakceptowanego przez Konserwatora i pozwolenia konserwatorskiego. Środki finansowe przeznaczone na konserwację wyposażenia pochodziły z datków od mieszkańców parafii oraz dawnych parafian, a także firm, fundacji, instytucji samorządowych oraz od Konserwatora Zabytków.

W wiosce znajduje się cmentarz parafialny oraz trzy krzyże przydrożne.

Kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Wojtkowej

Jest to dawna cerkiew parafii greckokatolickiej p.w. Matki Bożej. Obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej, p.w. św. Maksymiliana Kolbe. Cerkiew pierwotna wzniesiona w 1752, obecna około 1920 roku. Remontowana w 1976 i 1994. Orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, na rzucie krzyża greckiego, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i kopułą na ośmiobocznym bębnie. W kościele znajdują się cztery ołtarze. Ołtarz główny późnobarokowy z drugiej połowy XVIII wieku przeniesiony prawdopodobnie z Leżajska, ujęty parą filarów. Zwieńczenie z wolutami i rzeźbami aniołów. W szczycie przerwany przeczułek z glorią. Ołtarze boczne z I połowy XIX wieku. Architektoniczne. W prawym obraz św. Stanisława Kostki, a w lewym figura Serca Pana Jezusa.

W wiosce znajduje się kapliczka z XIX wieku. Murowana, potynkowana, na rzucie zbliżonym do kwadratu, zamknięta półkoliście. Od frontu daszek okapowy. W szczycie wnęka. Dach dwuspadowy, pokryty blachą.

Kościół p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Jureczkowej

Kościół w Jureczkowej to dawna cerkiew filialna greckokatolicka pod wezwaniem Przeczystej Bogarodzicy, przeniesiona z Nowosielec Kozickich, poświęcona w 1978 roku. Drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, trójdzielna. Dachy dwuspadowe kryte blachą, nad nawą wieżyczka (pierwotnie kopuła). Przy kościele znajduje się nieużytkowany cmentarz greckokatolicki, przylegający do kościoła.

W wiosce znajduje się kapliczka wzniesiona w XIX wieku. Murowana, potynkowana, z głęboką wnęką. Od frontu dach dwuspadowy z betonu.

MSZE ŚWIĘTE W PARAFII

Msze Święte w parafii sprawowane są w następujących godzinach: - Godz. 8.00 w niedzielę i święta - JURECZKOWA. - Godz. 9.30 i 15.00 – w niedzielę. 9.30 w święta kościelne. WOJTKOWA. - Godz. 11.00 – w niedzielę i święta. NOWOSIELCE KOZICKIE.

INICJATYWA RENOWACJI WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA
W NOWOSIELCACH KOZICKICH

Ratujemy zabytkowe wyposażenie kościoła pw. śś. Jerzego i Tekli w Nowosielcach Kozickich

Odnolwiony ołtrz główny Odnowiony ołtarz głowny kościoła

Kilkuosobowa grupa przyjaciół Nowosielec Kozickich na czele z księdzem proboszczem rozpoczęła w roku 2011 próbę ratowania przed dalszym niszczeniem zabytkowego, barokowego wyposażenia kościoła parafialnego p.w. śś. Jerzego i Tekli w Nowosielcach Kozickich. Wyposażenie to jest wpisane do rejestru zabytków ruchomych pod numerem B – 436 decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

Kościół (1743 r.) i jego oryginalne wyposażenie datowane jest na I połowę XVIII wieku, niemalże w całości ufundowane przez Nowosieleckich, posiada wysokie walory historyczne, artystyczne i naukowe.

W programie prac konserwatorskich przewidzianych na 5 lat jest konserwacja ołtarza głównego z obrazem Madonny, figurami Św. Piotra i Pawła oraz Pietą w zwieńczeniu, dwóch ołtarzy bocznych: p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz p.w. Św.Tekli, ambony, chrzcielnicy, grupy rzeźbiarskiej Pasja na belce tęczowej oraz 6 zabytkowych obrazów.

Stan zachowania wyposażenia jest bardzo zły, widać zniszczenia spowodowane przez owady oraz liczne ubytki zaprawy i pierwotnej warstwy malarskiej.

Program prac podzielony jest na etapy. W 2012 – o ile uda się zebrać potrzebne środki tj. 74.000 złotych - planujemy prace konserwatorskie nad ołtarzem głównym. Powierzchnia ołtarza ze wszystkimi elementami to ok. 29,5 m2.

Wszystkich parafian i przyjaciół Nowosielec Kozickich, którzy chcą wesprzeć finansowo konserwację ołtarza głównego w naszym kościele PROSIMY o przekazywanie datków bezpośrednio do ks. Proboszcza Kazimierza Skały lub dokonywanie wpłat na konto naszej parafii z dopiskiem „darowizna na konserwację ołtarza głównego w Nowosielcach”:

Uwaga! Darowiznę na konserwację ołtarza głównego przekazaną na konto Parafii będzie można odliczyć od dochodu - do 6 procent podstawy opodatkowania za rok 2012 - należy wtedy wykazać tę darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) składanym do urzędu skarbowego.

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW.ŚŚ.JERZEGO I TEKLI, NOWOSIELCE KOZICKIE-WOJTKOWA, 38-712 WOJTKOWA 50
Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
61 8621 0007 2001 0006 9296 0001
„darowizna na konserwację ołtarza głównego w Nowosielcach”


KONTAKT

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W. Ś.Ś. JERZEGO I TEKLI NOWOSIELCE KOZICKIE-WOJTKOWA 50
38-712 WOJTKOWA
NIP: 6891160693 REGON: 040054795
Konto parafii: Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
NR: 61 8621 0007 2001 0006 9296 0001

ks. proboszcz mgr Kazimierz Skała
e-mail: kskala@interia.pl
tel. 0-13 461-23-06
tel. 694 860 450