Sołectwo

DANE ADMINISTRACYJNE:

Wieś położona w gminie Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim, w województwie podkarpackim; 2 km od Wojtkowej, 18 km od przejścia granicznego w Krościenku, 24 km od Ustrzyk Dolnych.

DOJAZD DO NOWOSIELEC KOZICKICH

Droga między Kuźminą a Krościenkiem, skręt w miejscowości: Wojtkowa na Nowosielce Kozickie lub droga z Leska do Ropienki przez Olszanicę, skręt w Wojtkówce (Chwaniów) na Nowosielce Kozickie.

OBSZAR:

Sołectwo obejmuje wieś Nowosielce Kozickie o obszarze 720 hektarów i 77 arów. Obszar działania wyznaczają granice sąsiednich sołectw – Trzcianiec, Wojtkowa, Wojtkówka, Ropienka, Zawadka.

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

Liczba mieszkańców – 115 (stan na 2012) Zamieszkałe domy w Nowosielcach Kozickich – 38 (stan na 2012 rok).

SOŁTYS WSI – od 2011 roku

Marian Rudiak

RADA SOŁECKA – od 2011 roku

Grażyna Podolak
Bożena Markowicz
Monika Kaczmaryk
Edward Madej

ZEBRANIA WIEJSKIE:

I zebranie: luty 2011 – sprawozdawczo-wyborcze. II zebranie: 15 kwietnia 2011 – statut sołectwa. Mieszkańcy obecni podczas Zebrania Wiejskiego: 22 osoby; III zebranie: 4 września 2011 – fundusz sołecki na rok 2012. Mieszkańcy obecni podczas Zebrania Wiejskiego: 24 osoby. IV zebranie: 10 czerwca 2012 – omówienie realizacji projektów pn. „Szara Reneta – Wioska Kwitnących Jabłoni” oraz „Zmieńmy rzeczy bieg póki na to czas…” i innych spraw dotyczących wsi. Mieszkańcy obecni podczas Zebrania Wiejskiego: 23 osoby.

FUNDUSZ SOŁECKI:

2011 rok – realizacja wniosku z 2010 roku: wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej ze środków funduszu sołeckiego 2012 – zmiana elewacji budynku świetlicy ze środków funduszu sołeckiego, położenie dachu na OSP przy świetlicy, otynkowanie komina w pomieszczeniu bibliotecznym, położenie płyt wokół kuchni.

DBAMY O TO CO NASZE - SPOŁECZNA PRACA MIESZKAŃCÓW
NOWOSIELEC NA RZECZ WSI W LATACH 2011 – 2012.

ROK 2011:

Droga, kopanie rowu, przepust na Suszyckie:
Tadeusz Hałajczak, Wiesław Hałajczak, Marian Rudiak, Maciej Rużyła.

Wiatrołom - drzewa na Kowalówce (ścinanie, sprzątanie, zasypywanie dziur):
Tadeusz Hałajczak, Wiesław Hałajczak, Marian Rudiak, Marian Podolak, Tadeusz Sidor, Mariusz Podkalicki.

Staw koło kościoła – porządki koło przystanku, palenie gałęzi, itp:
Marian Podolak, Damian Podolak, Józef Rużyło, Jerzy Sidor, Monika Kaczmaryk.

Wymiana tramu w świetlicy:
Marian Podolak, Marian Rudiak, Wiesław Hałajczak, Tadeusz Hałajczak, Roman Wrona, Mariusz Podkalicki, Jan Obrzut, Adam Rużyła, Maciej Rużyła, Robert Kaczmaryk, Jerzy Sidor, Tadeusz Sidor. Położenie płytek przed świetlicą: Marian Rudiak, Jan Obrzut, Józef Obrzut, Mariusz Podkalicki, Adam Rużyła, Maciej Rużyła, Robert Kaczmaryk, Jerzy Sidor.

Malowanie i sprzątanie świetlicy:
Monika Kaczmaryk, Bożena Markowicz, Grażyna Podolak, Justyna Podolak, Renata Dziadosz, Dorota Gudalewicz, Małgorzata Szewczyk, Monika Podkalicka.

Budowa ganku przed świetlicą:
Marian Podolak i Marian Rudiak.

Porządki za świetlicą – wycinanie krzaków:
Jerzy Sidor.

Sprzątanie wioski (od góry do dołu):
Monika Kaczmaryk, Bożena Markowicz, Grażyna Podolak, Monika Podkalicka, Małgorzata Szewczyk, Justyna Podolak, Kamil Podolak, Magdalena Podkalicka, Mateusz Podkalicki, Marcel Markowicz, Wiktoria Gudalewicz, Wojciech Morko, Radosław Hałajczak.

Postawienie kominka na dużej sali:
Robert Kaczmaryk, Eugeniusz Gaber

Wycięcie blachy pod kominek:
Marian Podolak.

Podnoszenie sceny:
Robert Kaczmaryk, Marian Rudiak.

Cyklinowanie podłogi:
Marian Podolak, Jerzy Sidor. Wypożyczenie cykliniarki (przywiezienie i odwiezienie): Klaudia Żarska, Zbigniew Żarski.

Pastowanie podłogi w świetlicy:
Małgorzata Szewczyk, Monika Kaczmaryk, Bożena Markowicz, Monika Podkalicka.

Krzesła do świetlicy:
Marzena Rudiak i Marian Rudiak.


ROK 2012:

KWIECIEŃ:
-Budowa podstawy pod kominek i montaż rury do kominka w świetlicy: Marian Podolak, Marian Rudiak.

MAJ:
- Koszenie trawy wzdłuż drogi i świetlicy – Marian Rudiak. - Czyszczenie i wycinanie krzaków wokół stawu (zbiornika wodnego): Roman Wrona, Marian Rudiak, Marian Podolak, Kamil Podolak, Robert Kaczmaryk, Józef Obrzut. - Opryskiwanie środkiem Randap stawu (zbiornika wodnego): Damian Podolak.

CZERWIEC:
– naprawa śluzy, wożenie i ubijanie ziemi koło zbiornika wodnego, itp.
Kazimierz Żółtek, Jan Żółtek, Janusz Poręba, Andrzej Sidor, Robert Kaczmaryk, Józef Obrzut, Jan Obrzut, Roman Wrona, Łukasz Skotni, Maciej Rużyła, Marian Rudiak. – włożenie rury spustowej do stawu (zbiornika wodnego):
Robert Kaczmaryk, Marian Rudiak, Andrzej Rudiak, Józef Obrzut.
– sprzątanie w świetlicy:
Bożena Markowicz, Monika Kaczmaryk, Justyna Podolak; mycie podłogi w świetlicy: Justyna Podolak
– montaż drzwi i zawiasów do OSP:
Marian Podolak, Marian Rudiak, Jan Obrzut, Robert Kaczmaryk.
– przygotowanie elektronicznej bazy danych do spisu książek w bibliotece świetlicy wiejskiej–
Krzysztof Madej
– skanowanie archiwaliów do działu historycznego w bibliotece –
Dawid Dziadosz

LIPIEC:
- malowanie siatki wokół stawu:
Marta Madej, Damian, Kamil, Justyna Podolak, Ewelina Madej, wnuczki Stefanii Figura, Joanna Hałajczak, Bożena Markowicz, Jerzy Sidor, Robert Kaczmaryk, wnuczka Józefa Rużyła, Marian Podolak, Grażyna Podolak, wnuczka Stanisława Markowicz
–wykaszanie rowów wzdłuż drogi gminnej:
Marian Rudiak
- wykaszanie traw wokół świetlicy i stawu:
Marian Rudiak, Robert Kaczmaryk, Jerzy Sidor

SIERPIEŃ:
- zrobienie wiklinowej zastawki w stawie:
Jerzy Sidor, Marian Rudiak, Stanisław Markowicz
- wożenie ziemi (staw):
Jerzy Sidor, Marian Rudiak, Józef Obrzut, Jan Obrzut
– przywiezienie desek na stoły do świetlicy z tartaku i ułożenie desek:
Jerzy Sidor, Marian Rudiak, Józef Obrzut, Stanisław Markowicz, Robert Kaczmaryk, Roman Wrona cdn.….
Listę prac i osób przygotowały Grażyna i Justyna Podolak